موتوا قبل أن تموتوا،

اساسن هم بهتر است که آدم رها کند قبل از آن‌که رهایش کنند، یا بپرسد قبل از آن‌که مورد سوال قرار بگیرد، و ببخشد قبل از آن‌که بستانند ازش، و در همین راستا، ترک کند پیش از آن‌که بخواهندش که ترک‌کند.
بنابراین است که شایسته و بایسته است که بمیرد، قبل از آن‌که بمیرانندش.

پ‌ن: بعدش هم به قطع و یقین، نینا سیمون و میوس و جنیفر هادسن و مایکل بیوبل و عدم لمبرت و کرلی روز و بقیه بچه‌ها میان، دسته‌جمعی برامون می‌خونن که «And I'm Feelin' Good»

No comments:

Post a Comment