یه خانومی عصبانی جلوی تلویزیون نشسته داره حرف میزنه ، در واقع بد و بیراه میگه ، وسطای حرفاش میفهمی که با پسرش دعواش شده اما پسره دیده نمیشه خودتون تصورش کنین و تمومش کنین . اگه خیالپردازی رو دوست دارین البته

No comments:

Post a Comment