تا يك نخ سيگارش را دود كند هشت بار گوزيد . پشت و يك پايم به ديوار بود و دست به سينه نگاهش مي‌كردم . حساب كردم يك پاكتش مي‌شود بالاي صد تا . انگار فهميد به چه فكر مي‌كنم ، گفت «به كسي چه ، هوم ؟»

1 comment:

  1. El Tio21:12

    الان این نوشته سورئاليسم‌ جادويي بود دیگه ، نه؟

    ReplyDelete