اون شالگردنه رو یادته ؟ همون که تولدم برام بافتی ، که توی سینما ازم پرسیدی چه رنگی دوست دارم ، که یدونه هم واسه خودت بافته بودی ، که دو تایی مینداختیم دور گردنمون و تو دانشگاه راه میرفتیم و هر کی از کنارمون رد میشد لبخند میزد و ما هم به هم نگاه میکردیم و میخندیدیم ، یادت اومد ؟ امروز مینا که میرفت دانشگاه انداخت دور گردنش .

1 comment:

  1. نامرد ، نگفتی دوباره می نویسی.
    حالا مجبورم همشو یه شبه بخونم (و جواب بدم)

    ReplyDelete