پست آخری به یه دلیل مسخره ، اشتباهی پاک شد ، روی کامپیوترم هم نداشتمش ، از تو هیستوری هم نتونستم لودش کنم ، دیگه بیخیال شدم ، گاهی اتفاق میافته ، یاد پروژه ی درس برنامه نویسی پیشرفته افتادم که به دلیل رفتن برق مجبور شدم دو بار بنویسمش (پروژه ی ترسیم یک هدف هوایی از روی مختصات درون یک فایل که آخرش شکل یک قلب در می اومد که از نشونه هاش میشه حدس زد درس رو کی ارائه کرده بود) ، اما اینبار اجباری در کار نبود که ، بود ؟

No comments:

Post a Comment