از خواب كه بيدار شد تنش ميلرزيد . از كوچه صداي بازي بچه ها مي آمد . سردش بود . صداي گردش موتور كولر بدون وقفه به گوشش ميخورد . نور نازكي كه از كنار پرده فضاي اتاق را ميدزديد چشمش را ميزد . به سمت ديوار روي پهلوي راست چرخيد و چشمش را از نور كور كننده نجات داد . موتور يخچال را شنيد كه خاموش شد . به ديوار خيره ماند . آرام دستش را بالا برد و پنجه هايش را بي هدف روي ديوار گچي قرار داد . با ناخنهايش چهار خط ظريف از بالا به پايين كشيد . چهار خط كمي قوس داشتند . ياد جمله اي افتاد ، انرا با صداي بلند گفت :‌"ميدونستي اين قوسها از قوسهاي آكروپليس هم قشنگترن؟" صدايش هنوز مستي شب پيش را همراه داشت . رگه دار و حجيم بود . بازويش كه براي لحظه ي كوتاهي از بدنش جدا شده بود دوباره به جاي قبلي بازگشته بود . رو انداز را تا زير چانه اش بالا كشيد . امروز روز او نبود اين را از نور زننده ي اول صبح حس كرده بود . بدون اينكه برگردد دستش را به پايين تخت سراند . پاكت سيگار را پيدا كرد . اما فندك را نمي يافت . بلند شد و روي تخت نشست . گردنش را روي شانه ي چپ خم كرد ، دستش را ميان موهايش فرو برد و با چشمهايش زمين را گشت . فندك را ديد . خم شد و برش داشت . به فكر فرو رفت ، اگر قرار بود خودش را توصيف كند چهار خط روي ديوار را نشان ميداد . از دود كردن سيگار منصرف شد . دستش هنوز موهايش را ميكاويد . پنحه هايش كه از كاويدن خلاص شدند پشتش را به ديوار ، روي چهار خط تازه كنده شده تكيه داد و دليل انصراف از سياه كردن ريه هايش را فراموش كرد .


پي نوشت : چه فرقي ميكنه كه اصلن آكروپليس آرك داشته باشه يا نداشته باشه !

2 comments:

  1. هومن23:06

    سلام باورش رو به عهده خودت می زارم اما خیلی شب ها به یاد دوست ها و گپ و داشته هام می افتادم و دلتنگ خوندن همین چند خط ها می شدم و انقدرم دلم کوچیک می شد که تو هسته یه زرد آلو جا می گرفت. حالا با تمام خوشی اون دوران از اینکه می تونم باز نوشته هات رو بخونم و احیانا ببینمت و باز چند نفری دور همی بگپیم و ... خوشحالم. و جالب تر اینکه فهمیدم چقدر چیز های با ارزش شخصی و غیر شخصی تو زندگی دارم. نوشتن و عقاید دو تا از این چیز هاست که در مرز شخصی و غیر شخصیه. دوست دارم تو هم خیلی قدرشو بدونی! ه
    در مورد مطلب. باز هم یاد می آرم لحظه هایی که چند ثانیه اند ولی وصفش چند کتاب اما تله پاتی چیز جالب تریه! اونجایی که به خودم گفتم مگه آکروپلیس آرک داره؟ جواب رو آخر گرفتم!

    ReplyDelete