سر كلاس نشسته م ! تا چند دقيقه ي ديگه presentation دارم ، فكر كنم كمي اضطراب دارم ، اما نميدونم چرا حسش نميكنم . در واقع قاعدتن بايد داشته باشم اما كلن اضطرابهاي مربوط به درس و امتحان و دانشگاه برام تموم شده ن. مسخره ست نه ؟

پي نوشت:الان ارائه تموم شد و اومدم نشستم سر جام دوباره، خوب شد.


1 comment:

  1. samaneh07:22

    manam alan presentation daram stress ham nadaram!maskhare ham nist!

    ReplyDelete