امروز بعد از هزار سال ليلي رو ديدم ، کلي عوض شده بود گفت که منم عوض شده م . وقتي ديدمش فقط تونستم داد بزنم وااااااااااااااااي ليليييييييييييييييي و دستش رو محکم فشار بدم.

'گفت که داره مهر ماه ميره آمريکا . همه دارن ميرن خيلي بده.

1 comment:

  1. samaneh17:50

    kho' toam boro dada!

    ReplyDelete