اي بابا

آره داداش ما هستيم ، شما كجايي؟
پاش پونزده تا مشتِري نشِسته بابا ، ده بجنبون ديگه !
پرزنتيشنت خوب ميشه بابا ، اميد ، بيخود نگراني ، تازه تو كه نمره تم گرفتي !
من برم اونور ببينم كسي سيگار داره ، دارم ميميرم از ظهر هيچي هيچي هيچي . . .
معاون امور فرهنگي دانشگاه فرمودند كه يك پرده از نمايش بايد حذف بشه ! چرا ؟ چون ترويج فحشا ميكنه ! اِ ؟ آره ؟ حالا چيكار كنيم ؟ هيچي اجرا نميكنيم ! خَز ، اينهمه زحمت كشيديم براش !
كلاس نپيچون ترم آخري حوب اُزگل !
با خودتم حرف نزن !
اونم چشم !

1 comment:

  1. samaneh05:16

    hehehehehehehe!didi goftam, cc!

    ReplyDelete