بابابزرگِ بابا

چند روز پیش که با پدر گرامی رفته بودیم برای زیارت اهل قبور فهمیدم که پدر بزگ بابا جان به همراه برادرشون رفته بوده ن و با دو تا خواهر ازدواج کرده بوده ن.

خیلی برام جالب و خنده دار اومد.

الآن هم همه اشون ، یعنی هر چهار نفر کنار هم خوابیده ان زیر خاک.

فکر کن یکی هم داداشت باشه هم باجناقت ، یا اینکه هم خواهرت باشه هم جاریت .

این قضیه به کنار ، اینکه بابابزرگ بابا و برادرشون دو تایی رفته بودن و حدود صد سال پیش داف زده بوده ان خیلی خیلی جالبه ، اونم چی ، دو تا خواهر! احتمالن عروسی هم با هم گرفته بوده ن و مخارج رو کم کرده بوده ن :)

امیدوارم اگه جایی هستن که احتمالن باز دارن زندگی میکنن ، بهشون خوش بگذره ، اگر هم قراره کسی براشون تو اون جایی که هستن امتیازی چیزی قائل بشه ، زودتر قائل بشه .

1 comment:

  1. Atefe15:48

    khob manam dotaa amoo haam o zanamooham hamintoiran...taaze zanamooham 2khtar khaalehaaye babam ham hastan...fekr kon che shir too shirieeeeee...

    ReplyDelete